Din sökning gav inga träffar, försök med ett annat sökord.

Hallandstrafiken AB

 

Hallandstrafiken arrangerar nära 50 000 resor i Halland varje dag. De operatörer vi har avtal med kör årligen mer än två miljoner mil i vår regi. Detta inkluderar busstrafik, samt Öresundståg, Pågatåg, Västtågen och Krösatågen. 

För att anpassa utbudet efter behoven har vi en sommar- och en vintertidtabell i tätorterna Halmstad, Falkenberg och Varberg. Från tätorterna förgrenar sig sedan landsbygdslinjerna som ett nät över hela länet (i Kungsbacka har vi avtal med Västtrafik AB om trafikeringen).

Hallandstrafiken har ett 80-tal medarbetare som planerar och utvecklar buss- och tågtrafik samt serviceresor, miljöarbete, IT-lösningar, information och marknadsföring för kollektivtrafiken i Halland. Hallandstrafiken är dessutom bokningscentral för länets sjukresor och färdtjänstresorna i Laholms, Halmstad, Falkenbergs, Varbergs och Hyltes kommuner.

Samordning och samverkan är nyckelord för vårt arbete, och vi undersöker löpande resbehov och attityder hos våra kunder för att få linjer, turer och tider att passa så många som möjligt.

Region Halland tar över Hallandstrafiken

Region Halland är Regional Kollektivtrafikmyndighet i Halland samt ensam ägare av Hallandstrafiken AB.

Företagsledningen

Ledningen består av respektive funktionschef för personal/HR , ekonomi, kundcenter, trafik, IT, försäljning och kommunikation samt kundstrateg och VD.

Organisationsskiss

Organisationsskiss »

Omsättning

Hallandstrafiken omsätter cirka 1 miljard kronor om året. Du betalar halva kostnaden för resan med din biljett. Resten subventionerar Region Halland för att få ut samhällsnytta till exempel i form av bättre miljö, säkrare trafik, ökad tillgänglighet och regional utveckling.

Årsredovisning

Regionalt Trafikförsörjningsprogram

Det långsiktiga styrdokumentet för hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Hallands län är det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att denna ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019 med utblick 2035, antogs av regionfullmäktige den 27 april 2016. Nedan finner du en länk till programmet.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2019 (pdf)

Kollektivtrafikplan

Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i Trafikförsörjningsprogrammet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en Kollektivtrafikplan där en detaljerad beskrivning ges för trafikförändringar det kommande året med utblick två år framåt. Nedan finner du