Ring och- eller ladda hem, skriv ut och skicka in reklamationsblanketten.

Reklamation

Denna blankett är framtagen för dig som vill göra en reklamation som inte gäller en försening. Det kan handla om kvalitetsbrister, bemötandefrågor med mera.

Du kan även lämna din reklamation muntligen i en av våra kundservicebutiker eller via telefon: 0771-33 10 30.

För att få pengar tillbaka vid felköp av biljett krävs det att ombordspersonal/säljare har intygat att ett felköp har begåtts. Detta sker genom att ombordspersonalen/säljaren skriver på biljetten vad som gått fel.

Du kan välja att skicka in din reklamation direkt på webben eller om du bifogar kompletterande uppgifter/eventuellt färdbevis kan du skriva ut blanketten och fästa svarspost-etiketten på kuvertet.

Öppna blanketten för reklamation (pdf)

Att skicka dokumentet via skicka-knappen fungerar endast när dokumentet öppnas och skickas med Acrobat Reader på en Microsoft Windowsdator. Blanketten kan även skickas som bifogad fil till reklamation@hlt.se

Har du drabbats av försening eller trafikinställelse ska du använda dig av blanketten ”Onlineansökan förseningsersättning”. Läs mer om hur du kan göra en ansökan om förseningsersättning här.