Här lämnar du din reklamation eller ansöker om förseningsersättning.

Här hittar du information om hur du ansöker om förseningsersättning eller lämnar din reklamation. När du lämnar din ansökan vänligen observera att vi har två olika formulär, en för förseningsersättning och en för reklamation. Vår handläggningstid kan vara upp mot 4 veckor men givetvis strävar vi för att hjälpa dig så fort som möjligt. Under semesterperioden kan handläggningstiden bli längre.

Vad vill du ha hjälp med?

Tryck på respektive knapp för att komma direkt till formuläret.

Formulär för förseningsersättning   Formulär för reklamation

Förseningsersättning

Hur du ansöker om förseningsersättning, beror dels på vilken biljett du rest med, dels var resan startade.

Här under finns information om de olika resealternativen (periodbiljett, enkelbiljett och Resplus).

OBS! Du kan ansöka om förseningsersättning för resans pris eller ersättning för Alternativt färdmedel. Förseningsersättning för resans pris och ersättning för Alternativt färdmedel kan inte kombineras.

Periodbiljett

Har du rest med en periodbiljett ska du alltid ansöka om förseningsersättning av det länstrafikbolag
(t.ex. Hallandstrafiken, Västtrafik eller Skånetrafiken) som du köpt periodbiljett av. Detta gäller
oavsett var resan startade och var förseningen uppstod.
>>>DU LÄMNAR DIN ANSÖKAN FÖR EN FÖRSENING HÄR<<<

Enkelbiljett

Rest från Halland eller Skåne

>>>STARTADE DIN RESA I HALLAND ANSÖKER DU HÄR<<<
Startade din resa i Skåne/Danmark och påverkats av försening i Sverige ansöker du hos >>>Skånetrafiken<<<.
Har du rest från Danmark och påverkats av försening i Danmark hänvisar vi dig till >>>DSB förseningsersättning<<<

 

Rest från Göteborg, Mölndal eller Borås

Har du köpt din biljett i appen, på hallandstrafiken.se, oresundstag.se, sj.se eller i en biljettautomat,
ansöker du om förseningsersättning hos Västtrafik.
Har du köpt din biljett hos någon av våra återförsäljare (bl.a. Pressbyrån) ansöker du om
förseningsersättning hos Hallandstrafiken.

 

Resplus

Har du gjort en resa mellan två eller flera länstrafikbolags områden (t.ex. Hallandstrafiken, Västtrafik
eller Skånetrafiken) med en biljett som har beteckningen Resplus, ansöker du om
förseningsersättning här.

 

Alternativt färdmedel

Om det finns rimlig anledning att anta att resan blir mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport. Alternativt färdmedel kan t.ex. vara bil, taxi eller annat trafikbolag.

 •  Annat trafikbolag (t.ex. FlixBus, SJ): Färdbevis måste kunna uppvisas på begäran.
 •  Taxi: Taxameterkvitto i original krävs. Är ni fler som reser i samma taxi krävs delat taxameterkvitto i original.

            Kvittot skickas i original (portofritt) till följande adress:

            Hallandstrafiken AB 
            Svarspost 300 058 900 
            311 20 Falkenberg 

 • Bil: Milersättning enligt Skatteverkets normer. Ersättning utgår per bil, inte per resenär. Minimibelopp 25 kronor.

Högsta ersättningen för taxi och bil är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats. För 2020 är högsta belopp 1200 kr, (inklusive parkeringsavgift) vilket motsvarar 1/40 av prisbasbeloppet 2020.

 

Undantag för förseningsersättning

Förseningsersättning lämnas inte i de fall information om trafikstörning publicerats minst tre dygn i
förväg. Om ytterligare händelser tillkommer som innebär förseningar från den tillfälliga tidtabellen
utbetalas ersättning enligt ordinarie ersättningsregler.
Innehåller din resa ett byte måste resan ha en godkänd bytesmarginal för att förseningsersättningen
ska gälla. Godkänd bytesmarginal framgår alltid när du söker din resa i Reseplaneraren i appen eller
på hemsidan.

 

Gällande lagar

Förseningsersättningen baseras på vad som anges i lag 2015:953 om kollektivtrafikresenärers
rättigheter, samt i EU förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.
Vilken lag som tillämpas beror på hur lång linjesträckningen är på det färdmedel du åkt med, alltså
inte din egen res-sträcka. Vi ger dig dock alltid den ersättning som är mest förmånlig för dig.
Om du har en linjesträckning som är under 15 mil så har du rätt till Förseningsersättning enligt lag
2015:953. Det innebär att du får ersättning om din resa med oss blir minst 20 minuter försenad enligt
följande nivåer:

 • Försening 20 till 39 minuter
  50 procent av resans pris.
 • Försening 40 till 59 minuter
  75 procent av resans pris.
 • Försening på över 60 minuter
  100 procent av resans pris.

Om du reser med ett färdmedel som har en linjesträckning på 15 mil eller mer så har du rätt till
Förseningsersättning enligt EU-förordningen (EU förordning (1371/2007). Det innebär att du får
ersättning om din resa blir minst 60 minuter försenad enligt följande nivåer:

 • Försening 60 till 119 minuter
  25 procent av resans pris.
 • Försening på över 120 minuter
  50 procent av resans pris.

 

Reklamation

Här lämnar du din reklamation, d.v.s. alla reklamationer utom förseningsersättning.  
Har du inte möjlighet att lämna din reklamation digitalt, kan du vända dig till en av våra kundservicebutiker eller ringa oss på telefon 0771-33 10 30. 
 Här finner du reklamationsformuläret »